Hjem

Årets program 

DAGSPROGRAM

09.00 - 09.30 Åpning av konferansen

09.30 - 10.00 Det sosiale dilemma

10.15 - 11.00 AI og Lovverk: en felles ramme eller hindring for vekst?

11.15 - 12.00 Big Science: Gullgruve eller fallgruve?
12.00 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.15 Digitale diktatorer

13.30 - 14.15 Media og mobilisering

14.30 - 15.15 Grønn teknologi: innovasjon og bærekraft

15.30 -  Avslutning konferanse dagprogram 

KVELDSPROGRAM

18.00-18:30 Velkommen ved Pål Eitrheim (Equinor) 

18.30 - 19.15 Dark Web Rises

19.30 - 20.15 Partidebatt om energi og fornybarhet.

20.30 - 21.15 Internett og identitet

21.30 - 22.15 Digital krigføring

22.15 - 22.30 Avslutning kveldsprogram 

Årets Konferanse

(U)begrenset teknologi: Demokratiets fremgang eller undergang?

Årets Sampol-konferanse går av stabelen 18.oktober! Under årets konferanse ønsker vi å utforske teknologi sin rolle i samfunnet. Fokuset vil være på hvordan teknologi kan være både årsaken, men også løsningen på mange av utfordringene som berører flere ledd av samfunnet som stater, individer, forskning og næringslivet. Gjennom debatter, foredrag og panelsamtaler ønsker vi å belyse en rekke temaer: etikk og regulering av kunstig intelligens, forskning og brukerdata fra teknologiselskaper, autoritære regimers bruk av teknologi, ytringsfrihet i media, radikalisering og politisk mobilisering, og grønn bærekraftig utvikling og innovasjon. Konferansen vil også holde en tradisjonstro partidebatt om energi og fornybarhet.

Årets Styre

Emilie Kahrs Rosenlund
Emilie Kahrs Rosenlund
LEDER
Vebjørn Romfog
Vebjørn Romfog
NESTLEDER
Samila Melo
Samila Melo
PROGRAMANSVARLIG
Elisa Alfsen Hommeland
Elisa Alfsen Hommeland
LOGISTIKKANSVARLIG
Gjøri Marie Haugen
Gjøri Marie Haugen
PR OG MARKEDSFØRINGSANSVARLIG
Mari Bekkevold
Mari Bekkevold
ØKONOMI
Malin Setalid
Malin Setalid
SPONSOR ANSVARLIG

Komiteene

PR-Komiteen

Gjøri Marie Haugen

KOMITÉLEDER

PR@sampolkonferansen.no

____________

Magne Oldeide

____________

Kianosh F. Solheim

Sponsor-komiteen

Malin Setalid

KOMITÉLEDER

Sponsor@sampolkonferansen.no

____________

Martin Swensen

Kristine Amalie Fagerli Torbergsen

____________

Logistikk-Komiteen

Elisa Alfsen Hommeland

KOMITÉLEDER

Logistikk@sampolkonferansen.no

____________

Andreas B. Solbu

____________

Fungsama Mamata

____________

Even Taule

Program-Komiteen

Samila Melo

KOMITÉLEDER

Program@sampolkonferansen.no

____________

Benjamin Haug Gjermundsen

____________

Marte Lindseth

____________

Hadika Wahla

SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL