SAMPOLKONFERANSEN


23. -24. SEPTEMBER 2021


TEMA FOR KONFERANSEN 2021 KOMMER SNARTOM SAMPOLKONFERANSEN

Sampol-konferansen er en politisk uavhengig fagkonferanse som arrangeres av
mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.
Konferansen ble for første gang arrangert i 1985 og har siden blitt arrangert hvert andre år.
Sampol-konferansen 2021 blir den nittende i rekken. Hovedmålet med konferansen er å skape
en debattarena hvor vi setter søkelys mot aktuelle temaer knyttet til fagfeltet, samt skape
engasjement.