Hjem
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
SV Fakultet
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
Frittord
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
klimafondet_merke_hvitt
SAMFUNNSVITERNE
UiB
Frifond
SAMPOL
Kulturstyret Vest
SV Fakultet
Frittord

Årets Konferanse

(U)begrenset teknologi: Demokratiets fremgang eller undergang?

Årets Sampol-konferanse går av stabelen 18.oktober! Under årets konferanse ønsker vi å utforske teknologi sin rolle i samfunnet. Fokuset vil være på hvordan teknologi kan være både årsaken, men også løsningen på mange av utfordringene som berører flere ledd av samfunnet som stater, individer, forskning og næringslivet. Gjennom debatter, foredrag og panelsamtaler ønsker vi å belyse en rekke temaer: etikk og regulering av kunstig intelligens, forskning og brukerdata fra teknologiselskaper, autoritære regimers bruk av teknologi, ytringsfrihet i media, radikalisering og politisk mobilisering, og grønn bærekraftig utvikling og innovasjon. Konferansen vil også holde en tradisjonstro partidebatt om energi og fornybarhet.

Årets Styre

Emilie Kahrs Rosenlund
Emilie Kahrs Rosenlund
LEDER
Vebjørn Romfog
Vebjørn Romfog
NESTLEDER
Samila Melo
Samila Melo
PROGRAMANSVARLIG
Elisa Alfsen Hommeland
Elisa Alfsen Hommeland
LOGISTIKKANSVARLIG
Gjøri Marie Haugen
Gjøri Marie Haugen
PR OG MARKEDSFØRINGSANSVARLIG
Mari Bekkevold
Mari Bekkevold
ØKONOMI
Malin Setalid
Malin Setalid
SPONSOR ANSVARLIG

Komiteene

PR-Komiteen

Gjøri Marie Haugen

LEDER

PR@sampolkonferansen.no

____________

Magne Oldeide

____________

Kianosh F. Solheim

Sponsor-komiteen

Malin Setalid

LEDER

Sponsor@sampolkonferansen.no

____________

Martin Swensen

Kristine Amalie Fagerli Torbergsen

____________

Logistikk-Komiteen

Elisa Alfsen Hommeland

LEDER

Logistikk@sampolkonferansen.no

____________

Andreas B. Solbu

____________

Fungsama Mamata

____________

Even Taule

Program-Komiteen

Samila Melo

LEDER

Program@sampolkonferansen.no

____________

Benjamin Haug

____________

Alexander Jørgensen

____________

Marte Lindseth

____________

Vebjørn Vestbø