Hjem

Årets Konferanse

(U)begrenset teknologi: Demokratiets fremgang eller undergang?

Årets Sampol-konferanse går av stabelen 18.oktober! Under årets konferanse ønsker vi å utforske teknologi sin rolle i samfunnet. Fokuset vil være på hvordan teknologi kan være både årsaken, men også løsningen på mange av utfordringene som berører flere ledd av samfunnet som stater, individer, forskning og næringslivet. Gjennom debatter, foredrag og panelsamtaler ønsker vi å belyse en rekke temaer: etikk og regulering av kunstig intelligens, forskning og brukerdata fra teknologiselskaper, autoritære regimers bruk av teknologi, ytringsfrihet i media, radikalisering og politisk mobilisering, og grønn bærekraftig utvikling og innovasjon. Konferansen vil også holde en tradisjonstro partidebatt om energi og fornybarhet. Kvelden avsluttes med live podcast sending.

Årets Styre

styre 11
styre 12