Digital Krigføring

Digital Krigføring


Dette innlegget vil utforske den banebrytende påvirkningen dagens teknologi har på krigføring, og spesielt fokusere på områder som cyberkrigføring, droner og utnyttelse av kunstig intelligens. Vi vil analysere hvordan Norge aktivt tilpasser seg disse teknologiske endringene, og vurdere hvordan den teknologiske utviklingen synliggjøres i konteksten av Ukraina krigen. Dette vil gi innsikt i hvordan moderne innovasjoner påvirker og endrer strategier og taktikker i dagens krigføring.

Sigurd Hovd

Sigurd N. Hovd er doktorgradskandidat ved instutt for fredsforskning (PRIO) og forsker på den betydningen av teknologisk utvikling og kunstig intelligens på militær profesjonsetikk.

Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen er jurist med doktorgrad i folkerett og jobber for tiden som spesialrådgiver for Forsvaret. Fra 1. oktober tiltrer hun som generaladvokat for Forsvaret. Hun har jobbet som førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, med undervisning og forskning innen militærrettslige fag. Forut for dette var hun advokat med egen praksis. Sigrid Redse Johansen har tidligere skrevet og redigert bøker innen samme fagfelt. De siste årene har hun skrevet særlig om forholdet mellom teknologi og krigføringsregler. Hun har vært medlem av Etisk råd for forsvarssektoren og internasjonale ekspertgrupper som har sett på ulike deler av krigens folkeretts anvendelse i nyere militære operasjoner. 

Øyvind Ytrehus

Øyvind Ytrehus (Dr.Scient., UiB 1989) er professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen siden 1993 og forskningsdirektør ved Simula UiB. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet kodeteori, informasjonsteori og kryptografi.

Tom Røseth

Tom Røseth er leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole, han er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen. Røseth har hatt rundt 1800 opptredener i media siden invasjonen i februar 2022. Han i 2023 fikk Hærens fortjenestemedalje for god formidling til den norske offentligheten. Han leder blant annet to internasjonale prosjekter på Russlands krigføring og påvirkning overfor Ukraina, hvor den ukrainske forsvarshøgskolen er viktigste partner. Han har interesse og publikasjoner innen fagområdene etterretning & sikkerhet, Russland-Kina relasjonen, Sikkerhetspolitikk i Arktis og krigen i Ukraina. Røseth har tidligere vært fagdirektør og hatt flere andre stillinger i Forsvaret. Han har vært forsker ved Asia-senteret ved Institutt for forsvarsstudier.

Røseth har en PhD (2017) på Russland-Kina relasjonen i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, en master i militære studier fra Forsvarets høgskole (VOU, 2012), og en cand. polit. (2001) fra Universitetet i Bergen i sammenliknende politikk.

Det Akademiske Kvarter


Vel møtt :)