Digital Krigføring

Digital Krigføring


Mangler beskrivelse

Morten Myksvoll

Morten Myksvoll er politisk kommentator i Bergens Tidende, og har ein bachelorgrad i Samanliknande politikk ved UiB.