Det Sosiale Dilemma

Det Sosiale Dilemma

Daglig samles det data om hvordan vi lever. Dataen eies av store teknologiselskaper i utlandet som USA og Kina. Teknologiselskaper som Google, Facebook, Tik Tok har blitt en så stor del av samfunnet at viktige beslutninger flyttes fra demokratiske forsamlinger til lukkede styrerom. På den ene siden gir teknologi bedre informasjonsflyt, mulighet til å komme tettere og dele ting med hverandre. På den andre siden kan teknologi skape enorme økonomiske forskjeller. Teknologiselskapene utvikler stadig mer avanserte former for kunstig intelligens som kan løse sentrale oppgaver, men også true friheten vår mer fundamentalt enn noen gang i historien. I dette innlegget settes søkelyset på hvordan man ta makten og friheten tilbake til folk flest og til demokratiet. 

Dr. Hilde Wisløff Nagell

Hilde Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, og har spesialområde politisk filosofi. Hun er rådgiver i Tankesmien Agenda og har tidligere jobbet for Fritt Ord og i Røde Kors som politisk rådgiver og stabssjef for generalsekretæren. Hun er spesielt opptatt av etikk og verdispørsmål, og har arbeidet mye ved tema som ytringsfrihet, forskningsetikk og velferdsstatens rolle. Nagell har skrevet boken «Digital revolusjon- hvordan ta makten og friheten tilbake» (Res Publica, 2020)