Grønn Teknologi

Grønn teknologi


Innlegget vil utforske temaet bærekraft og innovasjon i overgangen til en mer miljøvennlig samfunnsutvikling, kjent som det "grønne skiftet." Hvordan kan teknologisk innovasjon bidra til fremgang mot en mer bærekraftig verden? Kan teknologi hjelpe oss med å oppnå de ambisiøse klimamålene som er satt av FN og EU? Det grønne skiftet påvirker hele samfunnet, fra lokale samfunn til globale aktører. Hvem er beslutningstakere i denne globale endringsprosessen? Panelsamtalen vil se på muligheter, utfordringer og konsekvenser det grønne skiftet har for internasjonale selskaper, en internasjonal maktbalanse og landene de arbeider i. 

Martin Larsen Hirth

Martin Larsen Hirth er journalist i Bergens Tidende. Han har tidligere jobbet med energi- og økonomifeltet i nettavisene Sysla og Energi og Klima. Han er medforfatter av biografien om Frank Aarebrot, har mastergrad fra Sampol og ledet Sampol-konferansen i 2009. 

Larissa Avelar

Larissa Avelar er en brasiliansk aktivist basert i Oslo. Hun har vært styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG Norge) og representerer organisasjonen i styret til Handelskampanjen. Larissa er utdannet lærer (Brasil) og litteraturviter (Mastergrad, UiO), og holder også en bachelorgrad i psykologi (Brasil). I tillegg sitter hun også i redaksjonsrådet til Camino forlag for sakprosa fra og om Latin-Amerika.

Lars-Henrik Michelsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen er daglig leder i Norsk Klimastiftelse og har jobbet i stiftelsen siden 2012. Han har blant annet vært prosjektleder i Datatilsynet og rådgiver i Venstre. Lars-Henrik har hatt ulike lederverv i politikk og organisasjonsliv.Øystein Kolstad

Øystein Kolstad er fagekspert innen klima, biodiversitet og sirkularitet i Equinors fornybardivisjon. Kolstad har en M.Sc. i biokjemi, og han har 23 års erfaring innen bærekraft i energibransjen. Blant flere roller i Equinor har Kolstad vært prosjektleder for selskapets bærekraftrapport. Han brenner for å oppnå gode resultater for bærekraft ved å sette målbare ambisjoner. Kolstad trives aller best i gode diskusjoner om Equinors rolle i det grønne skiftet. Som tidligere gymnast og far til tre, oppnår Kolstad en god balanse mellom arbeid og fritid gjennom turn, squash og skiaktiviteter i Midt-Norge, der han bor.