Media og mobilisering

Media og mobilisering


I dette innlegget vil vi utforske den digitale medieplattformens transformative kraft, som gir en unik arena for produksjon og spredning av politisk innhold. Spesiell vekt legges på hvordan grupper fra ytre høyre benytter disse kanalene for organisering og politisk mobilisering. Her vil innlederne dykke ned i spørsmål som berører demokratiske verdier, og undersøke grensene for ytringsfriheten i det digitale rommet. Det vil også diskutere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å forhindre dannelse av ekstreme nettverk, og hvordan dette kan bekjempes innenfor eksisterende juridiske rammeverk. Kan ytringsfriheten være uregulert i det digitale rommet, eller burde den reguleres for å dempe organisering og mobilisering av politisk ekstremisme?

Pål Tore Haga

Pål Tore Haga er politioverbetjent og radikaliseringskontakt ved Felles enhet for forebygging i Vest politidistrikt. Haga ble uteksaminert fra Politihøgskolen i år 2000 og har bred efarng fra ulike arbeidsfelt i politiet. Han har ti års erfaring fra å jobbe som generalist i politi- og lensmannsetaten, men har også jobbet flere år som etterforsker innen saksfeltet grov vold og drap. Haga har jobbet som radikaliseringskontakt siden 2016, og har tatt videreutdanning ved Politihøgskolen innen kriminalitetsforebyggende arbeid og hatkriminalitet. Medlem av Regjeringsoppnevnte ekstremisme kommisjon av 10.06.2022. 

Birgitte P. Haanshuus

Birgitte P. Haanshuus er forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo. Hun forsker på temaer som høyreekstremisme, antisemittisme og hatytringer i digitale medier. 

Linn Sandberg

Dr. Linn Sandberg er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser inkluderer politisk fiendtlighet på nettet, de politiske implikasjonene av teknologisk utvikling som sosiale medier, og fremveksten av populisme i europeisk politikk. Sandbergs arbeid har tidligere vært publisert i tidsskrifter som New Media & Society og Journal of Information Technology and Politics.

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes er professor ved Institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet politisk bruk av sosiale medier, politisk kommunikasjon, digital journalistikk, falske nyheter og desinformasjon. I august 2019 kom Kalsnes med boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen Damm Akademisk). I 2018 mottok hun Norsk medieforskerlags formidlingspris. Kalsnes har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag (OsloMet) og har en doktorgrad fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO). I 2020 ble hun utnevnt som medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon.