AI og Lovverk

AI og Lovverk

En felles ramme eller hindring for vekst 

Christine Hafskjold, Hallstein Husand &

Alexander Lundervold

Den Europeiske Union har lagt fram et forslag til et felles rammeverk for håndtering av AI-relaterte teknologier. AI-act handler om hvilke typer lover, regulasjoner, inspeksjoner en ting/et system etc burde gjennomgå. Det vil jo eksempelvis være stor forskjell på en selvkjørende bil som i verste fall kan drepe noen, vs en robotstøvsuger. AI-acten deler AI teknologi inn i tre nivåer: ‘Unnacceptable risk’, ‘High-risk Applications’, og en tredje kategori for det som ikke faller i de to andre kategoriene. EU’s jobb her vil være å bedømme hvor stor risiko en potensiell AI teknologi utgjør, og om den da skal plasseres i kategorien som bannlyser teknologien, som regulerer den, eller som lar den være uregulert. Som med tidligere felles rammeverk som er blitt introdusert i EU, har også AI-acten potensial til å bli en global standard som enten blir implementert eller indirekte påvirker andre land. Derfor er det stor fokus på at EU’s etiske valg i AI-acten er grundige. Kan reguleringer som AI-act bremse ned innovasjon? Forskjellige land har forskjellige teknologibehov, tar slike reguleringer hensyn til individuelle caser? 

Christine Hafskjold

Christine Hafskjold er fagdirektør i kommunal- og distriktsdepartementet med ansvar for blant annet kunstig intelligens. Hun er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU) og har en MBA i offentlig revisjon (NHH). Christine har 10 års erfaring fra næringslivet som IT-konsulent. I tillegg har hun blant annet vært ansvarlig for fagområdet IT-politikk i Teknologirådet i flere år.


Hallstein Husand

Hallstein Husand er fagdirektør og programleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig bruk av KI. Jobber naturlig nok fortiden med aktuelle spørsmål knyttet til KI og da særlig med utfordringer og muligheter ift personopplysningsvern, rettferdighet og etikk. Han har for tiden permisjon fra sin egentlige stilling som seksjonssjef for seksjon for teknologi, sikkerhet og tilsyn i Datatilsynet. Han jobbet i Datatilsynet fra 2012 og har hatt mange forskjellige roller innfor teknologi, sikkerhet, tilsyn og prosjektledelse. Før han begynte i Datatilsynet jobbet han med digitalisering i offentlig sektor som prosjektleder, programleder og avdelingsdirektør i Altinn og med oppgaver knyttet til eID og IDporten. Husand har også jobbet som konsulent i konsulentselskapet Bouvet.