Program


Dagsprogrammet finner sted i Universitetsaulaen

Kveldsprogrammet finner sted i Det Akademiske Kvarter i Bergen

Det er 15 minutter pause mellom innleggene.


 

Dagsprogrammet

08.30 - 09:00

Registrering og kaffe

09.00 - 09.30

Åpning av konferansen

08.30 - 09:00

Registrering og kaffe

Åpning av konferansen

Margareth Hagen, Leiv Marsteinredet, og Emilie Kahrs Rosenlund åpner konferansen

Margareth Hagen

Rektor ved Universitetet i Bergen

Leiv Marsteinredet

Instituttleder for Sammenliknende Politikk

Emilie Kahrs Rosenlund

Leder for Sampol-konferansen

09.30-10.00

Det Sosiale Dilemma

Dr. Hilde Wisløff Nagell

Foredragsholder - Tankesmien Agenda

Det sosiale dilemma

Daglig samles det data om hvordan vi lever. Dataen eies av store teknologiselskaper i utlandet som USA og Kina. Teknologiselskaper som Google, Facebook og Tiktok er blitt en så stor del av samfunnet at viktige beslutninger flyttes fra demokratiske forsamlinger til lukkede styrerom. På den ene siden gjør teknologi livene våre mer spennende og rike. Samtidig kan den skape økonomiske forskjeller ...

10.15-11.00

AI og Lovverk

En felles ramme eller hindring for vekst?

Hallstein Husand

Paneldeltaker - Datatilsynet

Alexander Lundervold

Paneldeltaker - Førsteamanuensis HVL

Christine Hafskjold

Paneldeltaker - Kommunal- og distriktsdepartementet

Moderator - Stipendiat UiB

Oda Elise Nordberg

AI og lovverk: en felles ramme eller hindring for vekst? 

Innlegget tar for seg det framtidige samspillet mellom AI og staten, spesielt med henhold til den internasjonale arenaen. EU har lagt fram et forslag til ...

11.15-12.00

Big Science:

Gullgruve eller fallgruve?

Pauline Lemaire

Paneldeltaker - Doktorgrad

Samia Touileb 

Paneldeltaker - MediaFutures & UiB

Big science: gullgruve eller fallgruve?

I moderne tid, dominert av teknologigiganter som Google, Twitter, Facebook og Amazon, hvor står uavhengig forskning da? Disse selskapene besitter enorme mengder av brukerdata og det er helt opp til dem å dele data eller ei med forskere for samfunnsvitenskapelige formål. Innlegget setter søkelys på de etiske dilemmaene som ...

12.00-12.30

LUNSJ - Godt Brød

LUNSJ

INKLUDERT I BILLETTEN

12.30-13.15

Digitale Diktatorer

Kristin Skare Orgeret

Paneldeltaker - Professor, OsloMet

John Peder Egenæs

Paneldeltaker - Amnesty International Norge

Siri Gloppen

Moderator - UiB

Adiljan Abdurihim

Paneldeltaker - Den norske Uighurkomiteen


Iver Ørstavik

Paneldeltaker - Raftostiftelsen

Digitale diktatorer

I den moderne tidsalder kan teknologi binde oss tettere sammen, men ulike regimer bruker den samme teknologien som et verktøy for omfattende overvåkning, innsamling av data og sensur. Samtidig kan internett og sosiale medier være en positiv kraft for å mobilisere verdenssamfunnet ...

13.30-14.15

Media og mobilisering

Pål Tore Haga

Paneldeltaker - Ekstremismekommisjonen

Birgitte Haanshuus

Paneldeltaker - Senter for ekstremismeforskning

Linn Sandberg

Paneldeltaker - Postdoktor, Institutt for sammenlignede politikk

Bente Kalsnes

Moderator - professor, Høyskolen Kristiania

Media og Mobilisering

I dette innlegget vil vi utforske den digitale medieplattformens transformative kraft, som gir en unik arena for produksjon og spredning av politisk innhold. Spesiell vekt legges på hvordan grupper fra ytre høyre benytter disse kanalene for organisering og politisk mobilisering. Her vil ...

14.30-15.15

Grønn Teknologi:

Innovasjon og bærekraft

Øystein Kolstad

Paneldeltaker - Equinor

Martin Larsen Hirth

Moderator - Journalist, BT

Heidi Bade

Paneldeltaker - Seniorrådgiver, Norad

Larissa Avelar

Paneldeltaker - Latin-Amerikagruppene i Norge

Grønn Teknologi: innovasjon og bærekraft

Innlegget vil utforske temaet bærekraft og innovasjon i overgangen til en mer miljøvennlig samfunnsutvikling, kjent som det "grønne skiftet." Hvordan kan teknologisk innovasjon bidra til ...

Kveldsprogram


Det er 15 minutter pause mellom innleggene.

Kveldsprogrammet finner sted på Det Akademiske Kvarter i Bergen

 

18.00-18.30

Åpning av kveldens program

Leiv Marsteintredet

Instituttleder for sammenliknende politikk

Pål Eitrheim

Konserndirektør i Equinor, tidligere sampoler

Åpning av kveldens program

Pål Eitrheim, et skråblikk på reisen fra student til konserndirektør. Hva kan en grad fra sampol egentlig brukes til i arbeidesmarkedet? Hvordan bruker han sampol-bakgrunnen sin i Equinor? Politikk mellom økonomi, kultur og teknologi.

18.30-19.15

Dark Web Rises

Knut Erik Rame

Paneldeltaker - Kripos

Silje Anderdal Bakken

Moderator - Postdoktor, kriminologi og rettssosiologi, UiO

Terje Aleksander Fjeldvær

Paneldeltaker - DnB

Odd Arve Solvåg

Paneldeltaker - seksjonsleder, kriminalteknikk og digitalt politiarbeid

Dark Web Rises

Dykk ned i den mørke siden av teknologisk innovasjon! Mens teknologi gir enestående muligheter, kan den også være et verktøy for de som ønsker å utnytte individer og samfunn. Først, en dypdykk

i cyberkriminalitetens verden med Kripos ved roret for en grundig innføring i tematikken. Deretter

 spicer vi det opp med en livlig panelsamtale der representanter fra Kripos, DNB og Vest politidistrikt ...

19.30-20.30

Partidebatt om energi og fornybarhet

Ove Trellevik (H)

Torbjørn Vereide (AP)

Terje Søviknes (FrP)

Hans Inge Myrvold (SP)

Natalia Golis (MDG)

Sofie Marhaug (R)

Morten Helland (KrF)

Lilla Sølhusvik (NRK)

Partidebatt om energi og fornybarhet

Gjør deg klar for en elektrifiserende debatt om Norges energifremtid! Når politiske tungvektere møtes, vet du at gnistene vil fyke. Omgitt av et politisk landskap preget av både oljerikdom, klimamål og fornybar energipotensial, hvor står Norges ledende politikere i spørsmålet om bærekraft og energi?

20.30-21.15

Internett og identitet

Sondoss Saied

Paneldeltaker - influencer

 Jens Christoffer Skogen

Paneldeltaker - Psykolog, FHI

Elisabeth Sivertsen

Paneldeltaker - Gamer og influencer

Kristian A. Bjørkelo

Moderator - UiB

Internett og identitet

Hvem er du og hvordan ble du den du er? I dette innlegget møter vi influencere som balanserer flere kulturer, religion og identitet i et digitalt landskap. Hvordan har sosiale medier formet deres unike identiteter, og hvordan påvirker det ...

21.30-22.15

Digital Krigføring

Sigrid Redse Johansen

Paneldeltaker - Generaladvokat, Forsvaret

Øyvind Ytrehus 

Paneldeltaker - Professor i Informatikk, UiB

Tom Røseth

Paneldeltaker - Førsteamanuensis, Forsvaret

Morten Myksvoll

Moderator - Journalist, BT

Digital Krigføring

Innlegget vil utforske den banebrytende påvirkningen dagens teknologi har på krigføring, og spesielt fokusere på områder som cyberkrigføring, droner og utnyttelse av kunstig intelligens. Vi vil analysere hvordan Norge aktivt tilpasser seg disse teknologiske endringene, og vurdere hvordan den teknologiske utviklingen synliggjøres i ...

unsplash