Program

Framover slipper vi innlederene til alle panelsamtaler og foredrag så følg med her eller på Sosiale Medier


Det er 15 minutter pause imellom hvert av innslagene.


Dagsprogramet finner sted i Universtetsaulaen

Kveldsprogramet finner sted i Det Akademiske Kvarter i Bergen

 

Dagsprogramet

08.30 - 09:00

Registrering og kaffe

09.00 - 09.30

Åpning av konferansen

08.30 - 09:00

Registrering og kaffe

09.00 - 09.30

Åpning av konferansen

Margareth Hagen, Leiv Marsteinredet, og Emilie Kahrs Rosenlund åpner konferansen

Margareth Hagen

Rektor ved Universitetet i Bergen

Leiv Marsteinredet

Instituttleder for Sammenliknende Politikk

Emilie Kahrs Rosenlund

Leder for Sampol-konferansen

Det Sosiale Dilemmaet

Dr. Hilde Wisløff Nagell

Hilde Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, og har spesialområde politisk filosofi. Hun er rådgiver i Tankesmien Agenda og har tidligere jobbet for Fritt Ord og i Røde Kors som politisk rådgiver og stabssjef for generalsekretæren. Hun er spesielt opptatt av etikk og verdispørsmål, og har arbeidet mye ved tema som ytringsfrihet, forskningsetikk og velferdsstatens rolle. Nagell har skrevet boken «Digital revolusjon- hvordan ta makten og friheten tilbake» (Res Publica, 2020)


Det Sosiale Dilemmaet

Dr. Hilde Wisløff Nagell - Daglig samles det data om hvordan vi lever. Dataen eies av store teknologiselskaper i utlandet som USA og Kina. Teknologiselskaper som Google, Facebook, Tiktok...

AI og Lovverk

En felles ramme eller hindring for vekst 

Hallstein Husand

Hallstein Husand er fagdirektør og programleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig bruk av KI.

Alexander Lundervold

Christine Hafskjold

Christine Hafskjold er fagdirektør i kommunal- og distriktsdepartementet med ansvar for blant annet kunstig intelligens

AI og Lovverk:

en felles ramme eller hindring for vekst 

Hallstein Husand Christine Hafskjold, og Alexander Lundervold, 

Big Science: Gullgruve eller fallgruve?

Pauline Lemaire

Samia Touileb 

Big Science: Gullgruve eller Fallgruve?

Begrenset tilgang til data og nye skillelinjer innen forskning. Giganter som Google, Twitter, Facebook og Amazon har alle egne forskningssentre som publiserer og bruker forskningen akkurat som de vil uten at vi engang kan evaluere om dette er god eller

LUNSJ

LUNSJ

INKLUDERT I BILLETTEN

Digitale Diktatorer

Kristin Skare Orgeret

John Peder Egenæs

Adiljan Abdurihim

Iver Ørstavik

Digitale Diktatorer

Moderne protestbevegelser som den arabiske våren og protestene mot Kina i Hongkong hadde ikke vært mulige uten ny digital teknologi. Demonstranter sprer informasjon, henter støtte og samler folk til protester på nettet. Hemmelige...

Politisk mobilisering og ekstremisme på nett

Pål Tore Haga

Birgitte Haanshus

Linn Sandberg

Bente Kalsnes

Politisk mobilisering og ekstremisme på nett

Framveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for å produsere og distribuere innhold. Ved flere trusselvurderinger har...

Grønn Teknologi

Pål Eitrheim

Martin Larsen Hirth

Bård Vegar Solhjell

Grønn Teknologi


Kveldsprogram


Det er 15 minutter pause imellom hvert av innslagene.

Kveldsprogramet finner sted i Det Akademiske Kvarter i Bergen

 

Dark Web Rises

Knut Erik Rame

Hans Marius Tessem

Terje Aleksander Fjeldvær

Odd Arve Solvåg

Dark Web Rises


Partidebatt om energi og fornybarhet

Erna Solberg

Jan Christian Vestre

Terje Søviknes

Lilla Sølhusvik

Lars Haltbrekken

Thor Haakon Bakke

Morten Helland

Partidebatt om energi og fornybarhet.

Vi har samlet en rekke sentrale politikere fra vært av partiene for få diskutere spørsmål knyttet til energipolitikk og fornybarhet. Politikerene: Erna Solberg - Høyre, Jan Christian Vestre - Arbeiderpartiet, Terje Søviknes - Fremskrittspartiet, Lars Haltbrekken - Sosialistisk Venstreparti, Thor Haakon Bakke - Miljøpartiet De Grønne, Morten Helland - Kristelig Folkeparti

Debatten vil bli moderert av Lilla Sølhusvik fra NRK.

 Morten Myksvoll

XX.XX - XX.XX

Digital Krigføring

Morten Myksvoll

Morten Myksvoll er politisk kommentator i Bergens Tidende, og har ein bachelorgrad i Samanliknande politikk ved UiB.

XX.XX - XX.XX

Digital Krigføring


unsplash