Om

Om Sampol-konferansen


Sampol-konferansen arrangeres på frivillig basis av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 har konferansen skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål. Konferansen har tidligere dekket et bredt spekter av temaer; blant annet nordområdepolitikk, kampen mot terror, klima og økonomisk ulikhet. Konferansen har over tid etablert seg som en anerkjent plattform for statsvitenskapelig debatt med et tverrfaglig miljø av studenter, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning.

Referanser

"Det er nesten et kvart århundre siden jeg som ung statssekretær på Sampol- konferansen i 1991 innledet om demokratienes spede framvekst i Øst-Europa og i Latin-Amerika etter Berlin murens fall. Entusiasmen for å diskutere de store internasjonale spørsmålene var stor blant studenter og foredragsholdere. Det er den heldigvis fortsatt i en ny generasjon med nye utfordringer i en like omskiftelig samtid."


- Jan Egeland 2015

Generalsekretær i Flyktninghjelpen

«I was profoundly impressed by the quality of the Sampol conference, the vigorous and stimulating discussions and how this extraordinary gathering in Bergen played a pioneering role in highlighting Arctic issues which now are firmly on the global agenda.»


- Ólafur Ragnar Grímsson 2009

Former President of Iceland