Om

Om Sampol-konferansen


Sampol-konferansen arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 har konferansen skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål. Gjennom sine 37 år har konferansen utviklet seg til å bli en anerkjent arena for statsvitenskapelig debatt som samler studenter, frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige. Sampol-konferansen har dekket ett bredt spekter av temaer; fra nordområdepolitikk, velferdsstaten og demokrati til korrupsjon, terrorisme og narkotikapolitikk.

Referanser

"Det er nesten et kvart århundre siden jeg som ung statssekretær på Sampol- konferansen i 1991 innledet om demokratienes spede framvekst i Øst-Europa og i Latin-Amerika etter Berlin murens fall. Entusiasmen for å diskutere de store internasjonale spørsmålene var stor blant studenter og foredragsholdere. Det er den heldigvis fortsatt i en ny generasjon med nye utfordringer i en like omskiftelig samtid."


- Jan Egeland 2015

Generalsekretær i Flyktninghjelpen

«I was profoundly impressed by the quality of the Sampol conference, the vigorous and stimulating discussions and how this extraordinary gathering in Bergen played a pioneering role in highlighting Arctic issues which now are firmly on the global agenda.»


- Ólafur Ragnar Grímsson 2009

Former President of Iceland