Big Science

Big Science

Gullgruve eller fallgruve?

I moderne tid, dominert av teknologigiganter som Google, Twitter, Facebook og Amazon, hvor står uavhengig forskning da? Disse selskapene besitter enorme mengder av brukerdata og det er helt opp til dem å dele data eller ei med forskere for samfunnsvitenskapelige formål. Innlegget setter søkelys på de etiske dilemmaene som oppstår når selskaper kontrollerer hvem som ser hva, spesielt når dataen de holder inneholder informasjon om oss, den alminnelige borger. Hvordan ser fremtidens forskningslandskap ut? Hva kan man lære fra slike datakilder? Bli med oss for en presentasjon fra våre eksperter, etterfulgt av en dypdykkende samtale om muligheter, begrensninger og etikken av “big data” i forskningen. 

Samia Touileb 

Samia Touileb er forsker ved MediaFutures senter for forskningsbasert innovasjon ved Universitet i Bergen. Hun jobber med språkteknologi og maskinlæring og forsker hovedsakelig på metoder for informasjonsutvinning, samt bias og rettferdighet i maskinlæringsmodeller og datasett.


Pauline Lemaire

Pauline Lemaire holder på med å bli ferdig med doktorgrad om hvordan Afrikanske stater regulerer og kontrollerer bruk av sosiale media ved Chr. Michelsen Institutt og Institutt for Sammenliknende Politikk på UiB. Hun har også ledet CMIs Forskningsetiske Komité. Hun er også interessert i spørsmål knyttet til tilgang til og etisk bruk av data fra sosiale medier for vitenskapelig forskning.