Dark Web Rises

Dark Web Rises


Dykk ned i den mørke siden av teknologisk innovasjon! Mens teknologi gir enestående muligheter, kan den også være et verktøy for de som ønsker å utnytte individer og samfunn. Først, en dypdykk i cyberkriminalitetens verden med Kripos ved roret for en grundig innføring i tematikken. Deretter spicer vi det opp med en livlig panelsamtale der representanter fra Kripos, DNB og Vest Politidistrikt setter fokus på truslene de møter daglig. Hvordan takler de disse utfordringene, og hva gjør de for å forebygge? Bli med oss for en øyeåpnende diskusjon der vi utforsker tiltak, løsninger og hvordan du som individ kan være en del av løsningen!

Odd Arve Solvåg

Odd Arve Solvåg er seksjonsleder for kriminalteknikk og digitalt politiarbeid.

Han er deltaker i Politiets Cybercrime forum – rådgivende organ for Politidirektoratet, med bred erfaring fra politiet innen operativ tjeneste, ledelse og dataetterforskning. 

Knut Erik Rame

Knut Erik Rame er politiinspektør og assisterende leder på nasjonalt cyberkrimsenter NC3, Kripos. Rame er ble uteksaminert fra Politihøyskolen i år 1996. Han har bred erfaring fra teknisk og taktisk etterforsking fra Oslo, Rogaland og Sør-Vest politidistrikt. Fra 2004 og frem til 2017 jobbet han som politispesialist innen sikring og analyse av elektroniske spor. Siden 2017 han har vært seksjonsleder for digitalt politiarbeid i Sør-Vest politidistrikt, og nå som ass.leder ved NC3.

Terje Aleksander Fjeldvær

Terje Aleksander Fjeldvær er seksjonsleder i DNB og har ansvar for DNBs håndtering av bedragerier og 1. linje ansvar for DNBs sanksjonsscreening. Han har bakgrunn fra politiet hvor han spesialiserte seg på etterforskning av økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Terje begynte i DNB i august 2015. I september 2016 fikk han hatt ansvaret for håndtering av bedragerier mot DNB og DNBs kunder, inkludert digitale bedragerier. Han har vært ansvarlig for utviklingen av DNBs bedrageriforebyggende arbeid og har vært DNBs talsperson for bedragerier og digital trygghet siden da.

Silje Anderdal Bakken

Silje Anderdal Bakken er postdoc ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Fra og med mastergraden i 2015 har hun forsket på bruk av teknologi ved salg og kjøp av ulovlige rusmidler. Postdoc-prosjektet hennes er en del av ERC-prosjektet Digital DNA, hvor møtet mellom biologi og teknologi står i fokus. Her forsker hun på kommersialiseringen av genomikk og hvordan dette kan påvirke politiets bruk og arbeide med DNA som bevis. 

Foto: Maud Hol

Det Akademiske Kvarter


Vel møtt :)