Internett og Identitet

Internett og Identitet


Hvem er du og hvordan ble du den du er? I dette innlegget møter vi influencere som balanserer flere kulturer, religion og identitet i et digitalt landskap. Hvordan har sosiale medier formet deres unike identiteter, og hvordan påvirker det innholdet de deler? For et enda dypere perspektiv, kommer psykolog Jens Christoffer Skogen inn med et perspektiv på hvordan sosiale medier påvirker vår mentale helse i en stadig voksende digital kultur. Panelet vil utforske identitetsdannelse på nett, den gjensidige påvirkningen mellom teknologi og samfunn, subkulturer, ansvaret influencere bærer som forbilder og hvilke konsekvenser mangelen på tydelige digitale grenser kan ha for oss alle. Forbered deg på en innsiktsfull og utfordrende debatt som utforsker selvbilde, kultur, og vår plass i den digitale tidsalder!

Sondoss Saied

Sondoss Saied er en 22 år gammel influenser og opprinnelig fra Tunisia. Hun studerer videomarkedsføring på sosiale medier og er spesielt interessert i å lage innhold på sosiale medier hvor fokuset er å dele islamsk innhold. Gjennom videoer, som inkluderer blant annet vlogger og islamske påminnelser, ønsker hun å inspirere og formidle verdier til et bredt publikum, både muslimer og ikke-muslimer. Hun vil bidra med sin kunnskap om videomarkedsføring og erfaringer med å skape islamsk innhold på Sampol-konferansen 2023. 

Jens Christoffer Skogen

Jens Christoffer Skogen: Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Seniorforsker ved Avdeling for helsefremmende arbeid (Folkehelseinstituttet) og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR, Helse Stavanger). Han er for tiden prosjektleder og involvert i flere prosjekt som ser på barn og unges psykiske helse og trivsel sett opp mot bruk av sosiale medier og gaming. Han er også medlem i det regjeringsoppnevnte skjermbrukutvalget som skal se på konsekvensene av barns skjermbruk.

Elisabeth Sivertsen 

Elisabeth Sivertsen, bedre kjent som Arevya online, er en funksjonshemmet gamer og content creator som fokuserer på å lage kunnskapsbasert videoer om tilrettelegging i gaming. Hun har et brennende engasjement for at gaming skal være for alle, og har de siste årene jobbet med å bygge bro mellom spillutviklere og gamere med funksjonsnedsettelse gjennom å lage video på YouTube og TikTok, streaming og foredragsholding.

Kristian A. Bjørkelo

Kristian A. Bjørkelo underviser i kommunikasjon ved Universitetet i Bergen, er utdanna folklorist med doktorgrad i medievitskap (spelforsking) han har utforska sosiale medier og ekstremisme i over tjue år og har skrive fleire artiklar og bøker om beggje delar. Han er òg overdrevent glad i kattar.

Det Akademiske Kvarter


Vel møtt :)