Program 2021

Fredag 23. september


08:30      Registrering og kaffe

09:00      Velkommen til Sampolkonferansen 2021

09:15       Status: Global ulikhet


Konferansens første innslag vil ta for seg en kortfattet gjennomgang av global uliket. Fokuset vil ligge på hvordan dagens situasjon er, hvorfor det er så viktig som det er, hva som gjøres og hvordan det jobbes med problematikken. 


Med: Henriette Westhrin (Generalsekretær i Norsk Folkehjelp)


10:00      Pause


10:15        Hva driver global uliket? 


Andreas Moxnes, professor ved UiO, vil holde konferansens første foredrag der tema er global ulikhet i samfunnsvitenskapen, fra et teoretisk perspektiv. Hva er faktorene som driver ulikheten? Hvordan måler vi ulikhet, og hvor stor er den egentlig? Hvordan kan vi sammenligne ulikhet på tvers av land? Hvordan er forskningen på feltet?


Med: Andreas Moxnes (Professor ved Økonomisk Institutt, UiO)


11:15        Pause


11:30       Bidrar FNs tiende bærekraftsmål til mindre ulikhet? 


FNs tiende bærekraftsmål er å redusere ulikhet i og mellom land. Men i hvilken grad bidrar dette bærekraftsmålet faktisk til mindre ulikheter? Under konferansen vil en representant fra FN-sambandet snakke om nettopp dette, samt World Social Report 2021, en rapport som tar for seg forholdet mellom ulikheter og andre globale trender. 


Med: Kai Grieg (FN-sambandet)


12:00        Lunsj


13:00        Fairness Across the World 


Fairness Across the World er et forskningsprosjekt i regi av Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved Norges Handelshøyskole. Hvordan oppfatter folk ulikhet? Hvordan tenker vi om hva som forårsaker ulikhet? Basert på 66 000 respondenter fordelt på 60 land, forsker de på rettferdighetspreferanser, oppfatninger om hvorfor de rike er rike, og holdninger knyttet omfordeling og inntektsulikheter. Under årets konferanse vil Alexander Cappelen, økonomiprofessor ved NHH, presentere resultater fra dette prosjektet, deriblant hvordan oppfatninger av rettferdighet og holdninger til ulikhet varierer på tvers av land og innenfor land.


Med: Alexander Cappelen (økonomiprofessor ved NHH)


14:00      Pause


14:15        Panelsamtale: Kan ulikhet rettferdiggjøres?


Torsdagens siste innlegg vil ta utgangspunkt i dagens tidligere tematikker der vi vil diskutere det mer normative, ideologiske aspektet ved ulikheter. Hvor stor er ulikheten egentlig, og er det et problem? Kan vi rettferdiggjøre global ulikhet slik den er i dag? Hvis ikke, hvorfor er verden så ulik?


Med ordstyrer: Cornelius Cappelen 

I panelet: Henriette Westhrin, Jørgen Pedersen og Kristin Clemet


15:30       Programslutt dag 1 

Fredag 24. september

08:30      Registrering og kaffe

09:00      Velkommen til dag 2 av Sampolkonferansen 2021

09:15       The inequality of Politics


Hvem er det som egentlig får gjennom sine preferanser i politikken? Får rike gjennom sine preferanser i større grad enn fattige (både innad og mellom land)? Hva med menn i forhold til kvinner? Er dette tilfellet i Norge, eller mest i andre land? 


Med Ruben Berge Mathisen (stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB ) og Yvette Peters (Research Professor ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB).

10:00      Pause 

10:10       Case: Global Inequality and Gender


Dette innlegget vil ta for seg kjønnsulikheter i et globalt perspektiv. Akosua K. Darkwah og Victoria Pardini vil legge særlig vekt på kjønnsulikhetene i sine repsektive land, Ghana og Russland. NB: Dette innlegget vil være digitalt og blir streamet fra Universitetsaulaen.


Med førsteamanuensis Akosua K. Darkwah (University of Ghana) og Victoria Pardini (Program Associate med Kennan Institute)


11:00       Pause

11:10        Bistand med bismak - hvor går pengene våre egentlig til?


Hvordan håndterer vi egentlig økende global ulikhet? FN sitt bærekraftsmål nr. 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land, og Norge er forpliktet til å gi bistand, støtte til utvikling og revidering av ulikhet, blant annet gjennom internasjonale organisasjoner. Men hvor går faktisk bistandspengene våre? Hvorfor finnes denne ordningen? Hvordan fungerer samarbeidet internasjonalt? Og virker faktisk bistand?


Ordstyrer: Professor Lise Rakner (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB)

I panelet: Bård Vegar Solhjell (direktør av NORAD), Professor Dan Banik (Statsvitenskap, UiO & Forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø ved UiO) og Ottar Mæstad (Direktør av Chr.Michelsens Institutt)

12:00      Lunsj

13:00      Klimakrisen i en urettferdig verden


Samtalen skal ta for seg hvordan klimaendringer relateres til global ulikhet. Hvordan påvirker klimaendringer ulikhet, både innad og mellom land? Rammer klimaendringene det globale Nord og Sør ulikt, og hvilke konsekvenser har dette? Standal har lang forskererfaring innen bærekraftig og sosialt inkluderende energiomstilling, samt migrasjonsmønster på grunn av klima. Gloppen jobber innen krysningsfeltet mellom politikk og jus, også i et klimaperspektiv og har for eksempel sett på rettsliggjøring av klimapolitikk. Ordstyrer: Lisa Esohel Knudsen (Konfransier, skribent, foredragsholder og samfunnsdebatant)


Med: Professor Siri Gloppen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB) og Karina Standal (seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning).

14:00      Pause

14:15       Partidebatt: Global ulikhet


Partidebatten som avslutter konferansen vil ta for seg temaene som har blitt utforsket i løpet av konferansen. Hvordan jobber Norge med global ulikhet? Og hva burde vi gjøre?


Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen


I debatten: Sofie Marhaug (R), Eigil Knutsen (AP), Marthe Hammer (SV), Katrine Nødtvedt (MDG), Sveinung Rotevatn (V), Tom Georg Indrevik (H), Terje Søviknes (FrP),

og Tor André Ljosland (KrF).

15:30      Programslutt dag 2