Tidligere temaer

Tidligere temaer

Med tittelen “Narkotika - et uløselig problem?” tok konferansen i 2013 for seg de mange utfordringer og problemstillinger som kommer i lys av narkotika. Over to dager ble det diskutert, blant annet, det juridiske aspektet, narkotika fra et helseperspektiv, psykisk helse, FN sitt arbeid, narkotika i både i Latin Amerika og i Norge, samt veien videre. Det var to dager fylt med debatter og samtaler, faglig påfyll og ellers belysning av de omfattende og komplekse aspektene ved narkotika.

Sampolkonferansen 2015

I 2015 søkte vi svar på spørsmålet: "Økende økonomisk ulikhet - en utfordring for det moderne demokratiet?", hvor vi belyste dette i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. På konferansen ble velferdsmodellen, rettferdighetsteori og kapitalisme sentrale nøkkelord. Representanter fra venstre- og høyre-politisk akse er invitert, i tillegg til gjester fra akademia og næringsliv. Blant gjestene kom blant annet: Lars Peder Nordbakken, Jonathon Moses, Alexander Cappelen, Kristin Halvorsen, Ali Esbati, Linn Cecilie Moholt, Johs. Hjellbrekke og Jan Arild Snoen.

Sampolkonferansen 2017


For konferansen i 2017 var temaet populisme med tittelen “Populisme, et demokratisk gode eller et onde?”. Konferansen tok for seg populisme i Europa, under Trump sitt presidentskap, Vladimir Putin etter da 17 år ved makten, samt NATO og Russland. Kjente og kjære professorer fra UiB, forskere og politikere bidro til innholdsrike og spennende dager. Disse dagene satt lys på hvordan populisme kan true demokratiet og hvordan flyktninger kan bli brukt som et retorisk våpen. Konferansen ble avsluttet med partidebatt med Christian Tybring-Gjedde (FrP), Erik Skutle (H), Erlend Horn (V), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Oddny Miljeteig (SV) og Sofie Marhaug (R). 

Sampolkonferansen 2019

I kjølvannet av den pågående klimakrisen vi står overfor, var konferansen både viktig svært aktuell. I over 30 år har vi hatt kunnskap om hvordan utslipp av klimagasser påvirker det globale klimaet, og klimaforskerne blir stadig sikrere i sine konklusjoner. Hvorfor gjør vi ikke mer? I dag hersker det liten tvil om at klimaendringene er menneskapte, og at konsekvensene av dem kan bli svært dramatiske. På tross av denne kunnskapen, ser vi få tegn til at klimaforskernes advarsler faktisk blir tatt på alvor. 


Gapet mellom handling, klimaaktivisme, flyktninger uten flyktningsstatus, rettferdighet i internasjonal klimapolitikk, klimaskepsis og klimabistand var bare noen av temaene som konferansen tok for seg.