Tidligere konferanser

2013 – Narkotika: et uløselig problem?
Den hittil siste konferansen satte fokuset på narkotika som et problem på mange områder og nivåer i samfunnet. Narkotika påvirker mange aspekter i samfunnet som helsepolitikk, internasjonal kriminalitet, økonomisk utvikling, rusforebygging og i mindre velståande land, statsbygging. Bidragsytere var blant andre sosialbyråd i Bergen, Dag-Inge Ulstein, ansvarlig for Frankfurts narkotikapolitikk, Andreas Ruhl, toll- og avgiftsdirektør i Norge, Bjørn Røse, Latin-Amerika ekspert Benedicte Bull, og ekspert på organisert kriminalitet i Afrika, Mark Shaw.

2011 – Kampen mot terror
Temaet “kampen mot terror” fikk etter angrepene i Oslo og på Utøya brått en ny dimensjon og aktualitet. Som et faglig alternativ til den tabloide mediedebatten, og med søkelys på emnene krig, dialog, media og trusselbildet, tok konferansen mål av seg å vise temaets kompleksitet, samt sette fokus på hvordan det nasjonalt og internasjonalt jobbes med å bekjempe terrorisme. For å gi sine bidrag var blant andre Forsvarminister Grete Faremo og utenrikskommentator Bjørn Hansen, invitert.

2009 – Maktspill i nord: konflikt og samarbeid
Med de diplomatiske utfordringene mellom landene nord i Europa som tema inviterte Sampolkonferansen 2009 blandt annet Islands president Olafur Ragnar Grimsson og Russlands ambassadør Sergej Andrejev for å diskutere faren for konflikt og muligheten for samarbeid i nordområdene.

2007 – Korrupsjon: global utfording – norsk virkelighet?
Utifra et globalt og nasjonalt synspunkt tematiserte dette årets Sampolkonferanse korrupsjonsproblematikken i samfunnet. For å sette søkelys på utviklingen og fremtidige utfordringer ble blant annet statsråd Åslaug Haga invitert til å debattere.

2005 – Veivalg 2005: En konferanse om Norges fremtidige livsgrunnlag
Dette årets Sampolkonferanse så på utfordringene som kom til å møte Norge i fremtiden og hvilken tiltak som burde iverksettes for på en best mulig måte kunne møte disse utfordringene. Innledere var blandt annet professor og tidligere statsråd Victor Norman og Jonas Gahr Støre.

2003 – Future Europe
Sampolkonferansen 2003 hadde fokus på Europa i endring og tematiserte den mulige fremtidige Europa under EU sitt lederskap. Ville EU fortsette å promotere demokratiet og freden i verdensdelen, og var EU en fremtidig supermakt i emning? Innledere var blandt annet Europa-korrespondent Frank Rossavik og og professor Stein Kuhnle.

2000 – Politics in a global economy
Politikk i ein global økonomi var tema for Sampolkonferansen i 2000. Viseadminstrerende direktør i NHO, Kristin Clemet, var blant foredragsholderene. Det var også den britiske økonomiprofessoren og Labour-politikeren Lord Meghnad Desai. Professorene Helge Hveem, Gordon Laxer og Agnar Sandmo var også blant innlederne på konferansen.

1998 – Human rights in modern democracies

1995 – Separatism
Under 1995-versjonen av Sampolkonferansen ble «Separatisme» satt på agendaen. Konferansen satte søkelys på hvordan ulike identitetsbyggende aspekter, samt økonomiske ressurser, stimulerer til separatistiske holdninger og bevegelser. Blant de inviterte innleggsholderne var Walker Connor, Tone Bringa og Donald Horowitz.

1993 – Migration
Under Sampolkonferansen 1993 ble fokuset rettet mot migrasjon og migrasjonspolitikk. Konferansen tok for seg ulike aspekter ved inn- og utvandring, og belyste utfordringer og muligheter sett fra både emigrasjonsland og immigrasjonsland. Blant innleggsholderne var Aristide Zolberg, Samir Amin og Grete Brochmann

1991 – Democracy: illusion or reality?
”Demokrati: En illusjon eller realitet?” var overskriften da Sampolkonferansen gikk av stabelen i 1991. Under konferansen ble demokratibegrepet diskutert i en bred kontekst, men samtidig ble et spesielt fokus rettet mot de demokratiske utfordringene Øst-Europa stod overfor etter Sovjetunionens fall. Blant innleggsholderne var Jan Egeland, Juliet Lodge og Evelyne Huber.

ELDRE KONFERANSER

1989 – Visions of the welfare state

1987 – Norway, OPEC and the Middle East

1986 – Europe and Norway

1985 – Political scientists and the internationalisation of business