Program 2021

Fredag 24. september

08:30      Registrering og kaffe

09:00      Velkommen til dag 2 av Sampolkonferansen 2021

09:15       The inequality of Politics


Hvem er det som egentlig får gjennom sine preferanser i politikken? Får rike gjennom sine preferanser i større grad enn fattige (både innad og mellom land)? Hva med menn i forhold til kvinner? Er dette tilfellet i Norge, eller mest i andre land? 


Med Ruben Berge Mathisen (stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB ) og Yvette Peters (Research Professor ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB).

10:00      Pause 

10:10       Case: Global Inequality and Gender


Dette innlegget vil ta for seg kjønnsulikheter i et globalt perspektiv. Akosua K. Darkwah og Victoria Pardini vil legge særlig vekt på kjønnsulikhetene i sine repsektive land, Ghana og Russland. NB: Dette innlegget vil være digitalt og blir streamet fra Universitetsaulaen.


Med førsteamanuensis Akosua K. Darkwah (University of Ghana) og Victoria Pardini (Program Associate med Kennan Institute)


11:00       Pause

11:10        Bistand med bismak - hvor går pengene våre egentlig til?


Hvordan håndterer vi egentlig økende global ulikhet? FN sitt bærekraftsmål nr. 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land, og Norge er forpliktet til å gi bistand, støtte til utvikling og revidering av ulikhet, blant annet gjennom internasjonale organisasjoner. Men hvor går faktisk bistandspengene våre? Hvorfor finnes denne ordningen? Hvordan fungerer samarbeidet internasjonalt? Og virker faktisk bistand?


Ordstyrer: Professor Lise Rakner (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB)

I panelet: Bård Vegar Solhjell (direktør av NORAD), Professor Dan Banik (Statsvitenskap, UiO & Forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø ved UiO) og Ottar Mæstad (Direktør av Chr.Michelsens Institutt)

12:00      Lunsj

13:00      Klimakrisen i en urettferdig verden


Samtalen skal ta for seg hvordan klimaendringer relateres til global ulikhet. Hvordan påvirker klimaendringer ulikhet, både innad og mellom land? Rammer klimaendringene det globale Nord og Sør ulikt, og hvilke konsekvenser har dette? Standal har lang forskererfaring innen bærekraftig og sosialt inkluderende energiomstilling, samt migrasjonsmønster på grunn av klima. Gloppen jobber innen krysningsfeltet mellom politikk og jus, også i et klimaperspektiv og har for eksempel sett på rettsliggjøring av klimapolitikk. Ordstyrer: Lisa Esohel Knudsen (Konfransier, skribent, foredragsholder og samfunnsdebatant)


Med: Professor Siri Gloppen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB) og Karina Standal (seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning).

14:00      Pause

14:15       Partidebatt: Global ulikhet


Partidebatten som avslutter konferansen vil ta for seg temaene som har blitt utforsket i løpet av konferansen. Hvordan jobber Norge med global ulikhet? Og hva burde vi gjøre?


Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen


I debatten: Sofie Marhaug (R), Eigil Knutsen (AP), Marthe Hammer (SV), Katrine Nødtvedt (MDG), Sveinung Rotevatn (V), Tom Georg Indrevik (H), Terje Søviknes (FrP),

og Tor André Ljosland (KrF).

15:30      Programslutt dag 2