ProgramVi ønsker hjertelig velkommen til Sampolkonferansen 23. og 24. september!


Under årets konferanse ønsker vi å skape debatt, engasjement og refleksjon rundt global ulikhet. Dette er et tema som ofte overskygges av tung økonomisk teori og vi ønsker derfor å vende blikket utover ved å se på andre aspekter også. Gjennom debatter, foredrag og panelsamtaler kommer vi til å rette oppmerksomheten mot ulikheter i flere former; mellom kjønn, i krisetider, geografisk, økonomisk og gjennom bistand.