Om

Om Sampolkonferansen


Sampolkonferansen arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 har konferansen skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål. Gjennom sine 30 år har konferansen utviklet seg til å bli en anerkjent arena for statsvitenskapelig debatt som samler studenter, frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige. Sampolkonferansen har dekket ett bredt spekter av temaer; fra nordområdepolitikk, velferdsstaten og demokrati til korrupsjon, terrorisme og narkotikapolitikk.

Årets Styre

styre 11
styre 12