Om

                            Om Sampolkonferansen


Sampolkonferansen arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 har konferansen skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål. Gjennom sine 30 år har konferansen utviklet seg til å bli en anerkjent arena for statsvitenskapelig debatt som samler studenter, frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige. Sampolkonferansen har dekket ett bredt spekter av temaer; fra nordområdepolitikk, velferdsstaten og demokrati til korrupsjon, terrorisme og narkotikapolitikk.

Streaming av Sampolkonferansen 2021 finner du her:


Torsdag 23.september:
https://youtu.be/EZkwPkLjqtw
Fredag 24.september:
https://youtu.be/VHfyae9fuos