Sampolkonferansen

Sampolkonferansen er en uavhengig fagkonferanse som arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL) ved Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 har Sampolkonferansen skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål.

Gjennom sine 30 år har konferansen utviklet seg til å bli en anerkjent arena for statsvitenskapelig debatt som samler et tverrfaglig miljø av studenter, næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning.

Sampolkonferansen har dekket et bredt spekter av temaer; fra nordområdepolitikk, velferdsstaten og demokrati til korrupsjon, terrorisme og nå senest narkotikapolitikk. Les mer om tidligere konferanser her.

Konferansen drives på frivillig basis hvor masterstudentene i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen har fullt ansvar for gjennomføringen av konferansen. Konferansens styre og 30 engasjerte studenter arbeider for å skape en best mulig opplevelse for våre innledere, våre gjester og ikke minst våre flotte, velvillige sponsorer.