Innledere

Her er en oversikt over innledere for sampolkonferansen 2019. Vi har hatt fokus på å invitere ett vidt spekter av eksperter med kompetanse på ulike områder. Du vil finne jurister, økonomer, sosiologer, statsvitere, politikere og mye mer. Se programmet vårt for mer informasjon om hva de ulike innlederne skal snakke om.

Innledere:

 • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Linda Nøstbakken, professor og prorektor for utdanning, Norges Handelshøysskole, og medlem av Klimarisikoutvalget.
 • Pål Lorentzen, høyesterettsadvokat og spesialrådgiver for Norsk klimastiftelse. 
 • Arild Angelsen, Professor Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 • Hanne Svarstad, professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet.
 • Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene.
 • Steffen Kallbekken, Forskningssjef ved CICERO.
 • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. 
 • Christina Voigt, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 
 • Gisle Andersen, sosiolog og forsker II ved NORCE. 
 • Ivar T. Jørgensen, fagdirektør i avdeling for klima, energi og miljø, NORAD.
 • Aled Williams, forsker ved Christian Michelsens Institutt
 • Iselin Stensdal, Forsker ved Fridtjof Nansen Insitutt
 • Martin Hultman, førsteamanuensis ved Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
 • Bård Lahn, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. 
 • Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Lise Rakner, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. 
 • Siri Gloppen, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og leder av Centre on Law and Social Transformation.
 • Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Institutt for Sammenliknende Politikk
 • Åsta Dyrnes Nordø, forsker ved NORCE.
 • Endre Tvinnereim, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Stein Ivar Steinshamn, professor i Miljø og ressursøkonomi ved NHH, Bergen.
 • Marina Povitkina, Post. doc ved Universitetet i Gøteborg
 • Synnøve Kvamme, Fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland
 • Mari Skåra Helliesen, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Katherine Duarte, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 
 • Esmeralda Colombo, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Politikere:

 • Stefan Heggelund, storingsrepresentant for Høyre
 • Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresetant for FRP
 • Atle Hamar, Statsseketær i Klima og Miljødepartementet, Venstre
 • Eigil Knutsen, Storingsrepersentant for AP 
 • Marthe Hammer 1. kandidat for SV -Vestland (SV) 
 • Arild Hermstad Nasjonal Talsperson MDG (MDG)