INNLEDERE FOR SAMPOLKONFERANSEN 2021

 FØLG MED UTOVER VÅREN FOR SLIPP AV INNLEDERE OG PROGRAM

Alexander Cappelen 


Torsdag 23. september

Når: 13:00


Vi har gleden av å presentere konferansens første innleder!


Fairness Across the World er et forskningsprosjekt i regi av Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved Norges Handelshøyskole. Hvordan oppfatter folk ulikhet? Hvordan tenker vi om hva som forårsaker ulikhet? Basert på 60 000 respondenter fordelt på 60 land, forsker de på rettferdighetspreferanser, tanker og holdninger knyttet til skatt, omfordeling og inntektsulikheter. Under årets konferanse vil Alexander Cappelen, økonomiprofessor ved NHH, presentere dette prosjektet, deriblant ulikhetsaksept over hele verden og hvordan det er assosiert med sosioøkonomisk status, deriblant religion, kjønn og alder.

Audun Lysbakken


Fredag 24. september 

Når: 14:15


I tradisjonens tro avsluttes konferansen med en partidebatt, og i år stiller blant annet partileder Audun Lysbakken til en debatt om ulikheter! 


Ulikheter finnes både lokalt og globalt. I Norge sier vi ofte at ulikhetene er små, men data viser at forskjellene stadig øker. På tvers av landegrensene er ulikhetene også store. Millioner av COVID-19 vaksiner rulles ut, men noen land ser trolig ikke disse før om lang tid. Store summer penger sendes til land som har behov for det, men sett i et større bilde, utgjør dette bare en liten del av hva mottakerne faktisk har behov for. Hvordan forholder Norge seg egentlig til ulikheter lokalt og globalt? Hvilket ansvar har vi overfor andre land? Holder det å donere penger eller bør vi egentlig gjøre mer? Dette er noen av temaene som vil tas opp under partidebatten. 


Vel møtt til debatt om ulikheter, globalt og nasjonalt!