Tempen Brenner! Vi slipper de første deltagerne for årets konferanse.

Endelig kan vi slippe de første innlederne for sampolkonferansen 2019! Vi gleder oss til å slippe flere navn utover året, og frem mot konferansen den 3. og 4. oktober 2019. Billettsalget er i gang, og det lønner seg å få seg en billett tidlig! Informasjon om billettsalg finner du på “Kjøp-billetter” på baren over .

Dagens slipp feires med sampol-quiz, lotteri og DJ Rokkan Roll på Victoria Pub og Café kl 19. Har du billett til konferansen kommer du gratis inn. Vell møtt!

Her presenterer vi stolt de første deltagerne:

Anja Bakken Rise er leder av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender. Hun vil delta i en samtale om klimaaktivisme, og hvorfor dette gir begrensede politiske resultater. Både denne uka, så vel som forrige, mobiliserer ungdom verden over til skolestreik for klima, til en heller lunken mottakelse. Hvorfor lytter ikke politikerne til dette presset, og hva kan vi eventuelt gjøre for å bli hørt? Her vil Anja Bakken Rise bidra med innsikt fra aktivistenes perspektiv.

Frøy Gudbrandsen har tidligere ledet sampolkonferansen, og er nå politisk redaktør i Bergens tidene. På årets konferanse vil hun lede partidebatten med temaet klimanasjonen Norge. Norge har lenge hatt en rolle som en brobygger for klima. Det tegnes et bilde av Norge som et progressivt land med hensyn til fornybare energikilder og som gir store bidrag til klimabistand. Likevel er viljen til videre oljevirksomhet stor og uviljen til utslippskutt likeså. Er dette bildet korrekt, og hvis ja, kan vi fortsette å stå i en slik «klimaspagat»? Partidebatten vil avslutte konferansens første dag, altså torsdag 3. Oktober

Steffen Kallbekken er forskningsdirektør ved Cicero og leder blant annet CICEP Senter for Internasjonal Klima- og energipolitikk. Han har forsket på en rekke felter innen klimapolitikk, fra atferdstiltak og miljøavgifter, til klimaøkonomi og og internasjonal klimapolitikk. Med denne kunnskapen i bagasjen, vil han gjøre opp for status for Norges klimamål for 2020, kun måneder før vi trer inn i det nye året.