Tempen Brenner! Det nærmer seg Sampolkonferansen 2019

Programmet til Tempen Brenner: Klima og Samfunnsvitenskapen er klart og det nærmer seg konferanse med stormskritt. Konferansen ble utsolgt for to år siden, så det lønner seg å få tak i en billett så raskt som mulig.

Vi er veldig stolte over programmet vårt, og tror det er et program som vil engasjere alle som er interessert i klimadebatten. Vi har hatt et fokus på å hente inn dyktige innledere som også er gode formidlere, noe vi tror vil bli tydelig på konferansen. Under presenterer vi noen av høydepunktene for konferansen.

På åpningsdagen torsdag 3. oktober skal vi innom flere interessante poster. “Klimamålene 2020” med Steffen Kallbekken blir et spennende lite dypdykk i status for klimamålene til Norge. Klarer vi å redusere utslipp med 30% sammenliknet med 1990-nivået? Senere skal vi få høre om hva som hindrer politikerne i å innføre flere klimatiltak, på tross av økt press fra klima og-, og miljøorganisasjoner. Dette diskuteres på møtet “Klimaaktivisme: Kloden Koker” med Anja Bakken Riise, Kristin Strømsnes og Synnøve kvamme.

“Flyktninger uten Flyktningsstatus med sosiolog Thomas Hylland Eriksen og Lise Rakner kommer definitivt til å bli et høydepunkt for mange! I takt med mer ekstremvær og flere naturkatastrofer øker også antallet klimaflyktninger, men hva skjer med disse? . Torsdagen avsluttes med en partidebatt om Klimanasjonen Norge, hvor politikere som Arild Hermstad fra MDG, Stefan Heggelund fra Høyre og mange flere skal få bryne seg på norsk klimapolitikk som tema.

Programmet på fredag 4. oktober skal også nå ut til et bredt publikum. Vi får en pangstart på dagen med tema “Klimarettferdighet i internasjonal klimapolitikk” i samtale mellom Bård Lahn og Trygve Lavik. Et høydepunkt senere blir samtalen “Juridisk Knockout: Klimakampen i rettsalen” med høyesterettsadvokat Pål Lorentzen, Christina Voigt og Esmeralda Colombo.

Vi skal ikke se bort ifra at brannene i Amazonas og Brasil sin økte avskoging kan bli diskutert under møtet “Klimabistand: Hva er det og fungerer det egentlig?”. Arild Angelsen, Hanne Svarstad og Ivar Jørgensen vil være en del av denne samtalen. Avslutningsmøtet “Klimaendringer – en økonomisk trussel?” vil ta opp tematikk rundt hvordan vi skal begrense negative økonomiske virkninger og møte konsekvensene av klimautfordringene vi står overfor. Prorektor og professor ved NHH, Linda Nøstbakken leder dette møtet.

Vi ser frem til en spennende konferanse!