Program

Slik ser det foreløpige programmet til Sampolkonferansen 2017 ut. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i titlene på sesjonene og innledere. Frem mot konferansen kommer vi til å slippe innledere fortløpende i sosiale medier. 

Program dag 1:

Kræsjkurs i populisme

Innleder annonseres fredag 12. mai

Populisme fra venstre til høyre

Foredrag – innleder annonseres snart!

Populismen i Europa

Foredrag etterfulgt av debatt. Innledere annonseres snart!

Flyktninger som retorisk våpen?

Foredrag av Jens Kjeldsen, etterfulgt av debatt. Flere innledere annonseres snart!

Mat ikke trollet! Kommentarfelt og fake news

Debatt – innledere annonseres snart!

The rise of populism and the threat to liberal democracy

Foredrag med Pippa Norris

Program dag 2:

Trump etter 10 år ved makten

Foredrag med Hilmar Mjelde, etterfulgt av samtale. Innledere annonseres snart!

Putin etter 17 år ved makten

Foredrag – innleder annonseres snart!

NATO og Russland – På vei mot frysepunktet?

Samtale med blant annet Julie Wilhelmsen – flere innledere annonseres snart!

Populistenes påvirkning på spenningene mellom NATO og Russland

Debatt – innledere annonseres snart!

Populism as a democratic good or evil

Foredrag – innleder annonseres snart!