Kontakt oss 2017

Fra venstre: Ina, Thea, Siri, Astrid, Malin og Kim Arne

Leder: Siri Svanemyr Eriksen

Siri er leder for Sampolkonferansen og har det overordnede ansvaret for konferansen som innebærer å koordinere og fordele oppgaver og ha oversikt over styrets arbeid.
Mail: leder@sampolkonferansen.no
Telefon: 92 26 37 95

 

Nestleder: Malin Elisabeth Tvedt Hogstad
Malin er nestleder for konferansen og har medansvar for koordinering. Nestleder har også ansvar for å føre referat og dokumentere fra hvert styremøte.
Mail: nestleder@sampolkonferansen.no
Tlf: 90 12 45 09

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Økonomiansvarlig: Thea K. Larsen

Thea er økonomiansvarlig for konferansen, og har det overordnede ansvaret for inn- og utbetalinger, bokføring og budsjett. Han har ansvar for konferansens økonomi og at den håndteres riktig.
Mail: okonomi@sampolkonferansen.no
Tlf: 99 40 86 45

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leder for PR-komiteen: Kim Arne Hammerstad
PR-komiteen har ansvaret for hvordan konferansen representeres utad. PR-gruppen står for den grafiske profilen, sosiale medier og formidling av konferansen til publikum.
Mail: pr@sampolkonferansen.no
Tlf: 93 40 17 15


Leder for programkomiteen: Ruben Berge Mathisen

Programkomiteen står for konferansens program, og har ansvar for å få booke foredragsholdere, samt hvordan konferansen skal gjennomføres.
Mail: program@sampolkonferansen.no
Tlf:

Leder for sponsorkomiteen: Ina Holst-Pedersen Kvam
Sponsorkomiteen sitt ansvarsområde er å søke midler og samarbeidspartnere til konferansen.
Mail: sponsor@sampolkonferansen.no
Tlf: 46 61 44 21

 

 

Leder for logistikkkomiteen: Astrid Løvdal
Logistikkkomiteen har ansvar for booking av lokaler, hotell og transportmidler. Logistikkkomiteens ansvarsområder er også billettering og catering.
Mail: logistikk@sampolkonferansen.no
Tlf: 41 33 55 32