Innledere

Her er en oversikt over innledere for sampolkonferansen 2019. Vi har hatt fokus på å invitere ett vidt spekter av eksperter med kompetanse på ulike områder. Du vil finne jurister, økonomer, sosiologer, statsvitere, politikere og mye mer. Se programmet vårt for mer informasjon om hva de ulike innlederne skal snakke om.

Konferansier:

 • Slippes 17.9

Innledere:

 • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • Pål Lorentzen, høyesterettsadvokat og spesialrådgiver for Norsk klimastiftelse. 
 • Arild Angelsen, Professor Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 • Hanne Svarstad, professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet.
 • Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene.
 • Steffen Kallbekken, Forskningssjef ved CICERO.
 • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. 
 • Christina Voigt, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. 
 • Gisle Andersen, sosiolog og forsker II ved NORCE. 
 • Ivar T. Jørgensen, fagdirektør i avdeling for klima, energi og miljø, NORAD.
 • Martin Hultman, førsteamanuensis ved Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
 • Bård Lahn, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. 
 • Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Lise Rakner, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. 
 • Siri Gloppen, professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og leder av Centre on Law and Social Transformation.
 • Åsta Dyrnes Nordø, forsker ved NORCE.
 • Endre Tvinnereim, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Trygve Lavik, førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 
 • Mari Skåra Helliesen, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Katherine Duarte, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 
 • Esmeralda Colombo, stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Vi har et par møter igjen å slippe, de siste innlederne slippes her 17.9

Politikere:

 • Stefan Heggelund, storingsrepresentant for Høyre
 • Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresetant for FRP
 • Atle Hamar, Statsseketær i Klima og Miljødepartementet, Venstre
 • Else May Botten Nordenhus Storingsrepersentant for AP 
 • Marthe Hammer 1. kandidat for SV -Vestland (SV) 
 • Arild Hermstad Nasjonal Talsperson MDG (MDG)