Innledere

Det er en glede å presentere sampolkonferansen 2019’s tre første innledere. Frem mot konferansedagene 3. og 4. oktober 2019 vil vi jevnlig slippe flere.

Anja Bakken Rise er leder av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender. Hun vil delta i en samtale om klimaaktivisme, og hvorfor dette gir begrensede politiske resultater. Både denne uka, så vel som forrige, mobiliserer ungdom verden over til skolestreik for klima, til en heller lunken mottakelse. Hvorfor lytter ikke politikerne til dette presset, og hva kan vi eventuelt gjøre for å bli hørt? Her vil Anja Bakken Rise bidra med innsikt fra aktivistenes perspektiv. Foto: Renate Hansen/ Fremtiden i Våre Hender

Frøy Gudbrandsen har tidligere ledet sampolkonferansen, og er nå politisk redaktør i Bergens tidene. På årets konferanse vil hun lede partidebatten med temaet klimanasjonen Norge. Norge har lenge hatt en rolle som en brobygger for klima. Det tegnes et bilde av Norge som et progressivt land med hensyn til fornybare energikilder og som gir store bidrag til klimabistand. Likevel er viljen til videre oljevirksomhet stor og uviljen til utslippskutt likeså. Er dette bildet korrekt, og hvis ja, kan vi fortsette å stå i en slik «klimaspagat»? Partidebatten vil avslutte konferansens første dag, altså torsdag 3. Oktober. Foto: Eir Stegane/ Bergens Tidende.

Steffen Kallbekken er forskningsdirektør ved Cicero og leder blant annet CICEP Senter for Internasjonal Klima- og energipolitikk. Han har forsket på en rekke felter innen klimapolitikk, fra atferdstiltak og miljøavgifter, til klimaøkonomi og og internasjonal klimapolitikk. Med denne kunnskapen i bagasjen, vil han gjøre opp for status for Norges klimamål for 2020, kun måneder før vi trer inn i det nye året.