Innledere 2017

Følgende innledere vil bidra under Sampolkonferansen 2017:

 • Elisabeth Ivarsflaten, professor i sammenlignende politikk ved UiB
 • Claudia Chwalisz, consultant at Populus and Fellow at the University of Sheffield.
 • Bård Larsen, rådgiver i Civita
 • Jens E. Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved UiB
 • Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen
 • Øyvind Strømmen, forfatter, journalist og ekspert på høyreekstreme miljøer
 • Pippa Norris, McGuide Lecturer in Comparative Politics at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University
 • Hilmar Mjelde, forsker ved Rokkansenteret
 • Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
 • Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenliknende politikk ved UiB.
 • Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI.
 • Mette Kongshem, tidligere diplomat
 • Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter