Høydepunkter i kø på Sampolkonferansen

kollage_gjedde

Christian Tybring-Gjedde, Aslak Borgersrud og Hans Olav Lahlum er alle klare for Sampolkonferansen.

Historiker Hans Olav Lahlum, professorlegenden Pippa Norris, FrP-politiker Christian Tybring-Gjedde og rapper Aslak Borgersrud er bare noen av høydepunktene på årets Sampolkonferanse.

5. og 6. oktober går Sampolkonferansen av stabelen i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden. Temaet er populisme, og det er tett mellom høydepunktene på programmet.

– Vi er veldig stolte over programmet. Når folk går fra konferansen den 6. oktober vil de garantert ha større forståelse for hva populisme er, og hvorvidt det kan anses som et demokratisk gode eller onde, sier lederen for konferansen, Siri Svanemyr Eriksen.

Ikke kjøpt billett ennå? Fortvil ikke, det er fremdeles ledige plasser! Kjøp her!

Med to uker igjen til konferansestart er mer eller mindre hele programmet klart.

– Det gjenstår ennå noen detaljer, men det aller meste er på plass nå, sier lederen.

Lederen har vanskelig for å velge ett høydepunkt fra programmet.

– Det er så mange! Jeg gleder meg til foredraget med Hans Olav Lahlum, og jeg tror også Pippa Norris kan bli veldig spennende. Hun er jo en legende i Sampol-kretser, og det er helt utrolig at vi får henne med på videolink fra USA. Konferansen avsluttes også med en politikerdebatt om populisme med navn som Christian Tybring-Gjedde og Oddny Miljeteig i panelet, sier Eriksen.

Slik er programmet to uker før konferansestart:

Slik ser det foreløpige programmet til Sampolkonferansen 2017 ut. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i titlene på sesjonene og innledere. Frem mot konferansen kommer vi til å slippe innledere fortløpende i sosiale medier. 

Program dag 1:

0920: Kræsjkurs i populisme

Professor Elisabeth Ivarsflaten i samtale med konferansier Aslak Borgersrud.

0940: Populisme i Europa

Populisme finnes langs hele det politiske spektrum og populistiske partier er på fremmarsj i store deler av verden. Med retorikk som utfordrer det etablerte er målet å “gi makten tilbake til folket”. Men til tross for partienes fellestrekk, mobiliserer de ulike grupper i samfunnet basert på forskjellige politiske kampsaker. Med et innledende foredrag av professor Elisabeth Ivarsflaten får vi et innblikk i hvordan populistiske partier i Europa kjennetegnes.

Bård Larsen, rådgiver, Civita
Claudia Chwalisz, consultant at Populus and Fellow at the University of Sheffield.  Elisabeth Ivarsflaten, professor in Comparative Politics at University of Bergen

Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende

1100: Stortingsvalget i 2017 – med noen historiske perspektiver

Historiker, forfatter, verdensrekordholder og biograf Hans Olav Lahlum tar oss gjennom stortingsvalget med blikk på hva som gjør denne valgkampen og dette valget spesielt – blant annet i lys av populisme.

Hans Olav Lahlum, historiker, forfatter og biograf

Lunsj

1245: Flyktninger som retorisk våpen?

«Vi tror på Norge» er slagordet til Høyre under årets valgkamp. Men hvem er Norge? Er det vi som drikker øl, spiser svin og viser ansiktene våre? Populistiske krefter på høyresiden har lenge hatt hegemoni i debatten om flyktninger. Kan man si at resten av den politiske retorikken har blitt trukket i deres retning, og hvilke konsekvenser fører dette med seg? Skaper dette en sunn skepsis til elitens naive kulturrelativistiske hylekor, eller ubegrunnet fremmedfrykt?

Jens E. Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved UiB

Ordstyrer: Aslak Borgersrud

1330: Fake news og kommentarfeltene: Mat ikke trollet?

I den amerikanske valgkampen haglet beskyldningene om fake news og alternative fakta fra alle kanter. Alternative nyhetskilder som Breitbart News og Nyhetsspeilet har det siste året stadig fått større fotfeste, der konspirasjonsteorier og elitekritikk står sentralt. De alternative faktaene mater trollene som lenge har regjert i kommentarfeltene. Noen kommentarfelt modererer heller ikke faktafeil, og gir på den måten fritt spillerom til å la de alternative virkelighetene løpe løpsk. Er dette et problem? Som motreaksjon gikk de fire største mediene i Norge sammen for å starte faktasjekkeren faktisk.no, noe som fikk blandet mottakelse.

Til å debattere dette kommer Gunnar Stavrum fra Nettavisen samt forfatter og journalist Øyvind Strømmen.

Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen
Øyvind Strømmen, forfatter, journalist og ekspert på høyreekstreme miljøer

Ordstyrer: Kim Arne Hammerstad

1445: The rise of populism and the threat to liberal democracy

To sum up the discussion about populism, today’s latest contribution will be held by world-renowned scientist Pippa Norris. Her books, including Driving Democracy from 2008, are regulars of curriculum lists in political science all over the world. Through an interactive video conference, she presents a chapter from her upcoming book that deals with populism and the threat to liberal democracy. After the presentation, the floor will be open for questions from the audience.

This session will be held in english.

Pippa Norris, McGuide Lecturer in Comparative Politics at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Program dag 2:

0900: The Populist Signal: Why Politics and Democracy Need to Change

Claudia Chwalisz diskuterer boken sin “The Populist Signal: Why Politics and Democracy Need to Change”.

Claudia Chwalisz, Consultant at Populus and a Fellow at the University of Sheffield

0930: Trump etter 10 måneder ved makten

Da Trump ble valgt til USAs 45. president, sjokkerte det en hel verden. Han har blitt kjent for sin populistiske retorikk, som fungerte som en døråpner til Det hvite hus. Hvordan skiller Trump seg fra tidligere presidenter? Har han fått gjennomslag for sin politiske agenda? Hilmar Mjelde skal analysere og gi oss et bilde av Trump i rollen som president. Etter dette blir det debatt mellom USA-ekspert Hilmar Mjelde og retorikkeksperten Jens Kjeldsen.

Hilmar Mjelde, forsker ved Rokkansenteret

Jens E. Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved UiB

Michael Alvarez, førsteamanuensis i sammenliknende politikk ved UiB

Ordstyrer: Aslak Borgersrud

1050: Putin etter 17 år ved makten

Vladimir Putin har sittet ved makten siden årtusenskiftet, og har blitt Russlands ubestridte leder. Den russiske bjørnen har kanskje aldri sett sterkere ut. Meningsmotstandere «forsvinner» én etter én, som tatt ut av plottet fra en spionroman fra den kalde krigen. I tillegg har russiske styresmakter gitt en hjelpende hånd til europeiske populister og muligens Trump i presidentvalget. Hvilke virkemidler har Putin benyttet for å sikre sin posisjon og oppslutning? Hva er det med Russland som gjør at Putin fortsatt har folkets støtte etter 17 år? Til å diskutere dette kommer Russland-ekspertene Julie Wilhelmsen og Terje Knutsen.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenliknende politikk ved UiB.

Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende

1230: NATO og Russland – På vei mot frysepunktet?

Sovjetunionens fall ga mange et håp om en oppmykning av forholdet mellom NATO og Russland. Det ble med håpet, og i de senere år har vi sett en ytterligere forverring mellom de to stormaktene. Hvordan er forholdet mellom NATO og Russland nå, sammenlignet med under den kalde krigen? På hvilken måte bruker de to partene spenningsnivået til å fremme sine egne interesser? Vil Trump ved makten endre de senere års utvikling? Russland-ekspert Julie Wilhelmsen, forsvarsekspert Ståle Ulriksen og tidligere diplomat Mette Kongshem skal debattere disse spørsmålene.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI.
Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI.
Mette Kongshem, tidligere diplomat

Ordstyrer: Kim Arne Hammerstad

Politikerdebatt: Populisme, et demokratisk gode eller onde?

For å oppsummere Sampolkonferansen blir det politikerdebatt om et av de sentrale spørsmålene innenfor temaet: Er populisme et demokratisk gode eller onde? Er det en måte å redusere avstanden mellom folket og makten, eller er det en kilde til destabilisering av det liberale demokratiet?

Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet
Erik Skutle, Høyre
Erlend Horn, Venstre
Ove Sverre Bjørdal, Senterpartiet
Oddny Miljeteig, SV
Sofie Marhaug, Rødt

Ordstyrer: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende