Tempen Brenner! Vi slipper de første deltagerne for årets konferanse.

Endelig kan vi slippe de første innlederne for sampolkonferansen 2019! Vi gleder oss til å slippe flere navn utover året, og frem mot konferansen den 3. og 4. oktober 2019. Billettsalget er i gang, og det lønner seg å få seg en billett tidlig! Informasjon om billettsalg finner du på “Kjøp-billetter” på baren over .

Dagens slipp feires med sampol-quiz, lotteri og DJ Rokkan Roll på Victoria Pub og Café kl 19. Har du billett til konferansen kommer du gratis inn. Vell møtt!

Her presenterer vi stolt de første deltagerne:

Anja Bakken Rise er leder av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender. Hun vil delta i en samtale om klimaaktivisme, og hvorfor dette gir begrensede politiske resultater. Både denne uka, så vel som forrige, mobiliserer ungdom verden over til skolestreik for klima, til en heller lunken mottakelse. Hvorfor lytter ikke politikerne til dette presset, og hva kan vi eventuelt gjøre for å bli hørt? Her vil Anja Bakken Rise bidra med innsikt fra aktivistenes perspektiv.

Frøy Gudbrandsen har tidligere ledet sampolkonferansen, og er nå politisk redaktør i Bergens tidene. På årets konferanse vil hun lede partidebatten med temaet klimanasjonen Norge. Norge har lenge hatt en rolle som en brobygger for klima. Det tegnes et bilde av Norge som et progressivt land med hensyn til fornybare energikilder og som gir store bidrag til klimabistand. Likevel er viljen til videre oljevirksomhet stor og uviljen til utslippskutt likeså. Er dette bildet korrekt, og hvis ja, kan vi fortsette å stå i en slik «klimaspagat»? Partidebatten vil avslutte konferansens første dag, altså torsdag 3. Oktober

Steffen Kallbekken er forskningsdirektør ved Cicero og leder blant annet CICEP Senter for Internasjonal Klima- og energipolitikk. Han har forsket på en rekke felter innen klimapolitikk, fra atferdstiltak og miljøavgifter, til klimaøkonomi og og internasjonal klimapolitikk. Med denne kunnskapen i bagasjen, vil han gjøre opp for status for Norges klimamål for 2020, kun måneder før vi trer inn i det nye året.

Dette kan du glede deg til på torsdagen

fb_torsdag

Sampolkonferansen 2017 er nå bare dager unna, og programmet er helt klart. Derfor er det naturlig å spørre seg hva som er i vente på konferansens første dag. Vi kan i det minste love at høydepunktene står i kø!

Billettene forsvinner i en rasende fart. Skaff deg billett før det blir utsolgt her!

Hva er egentlig populisme?
Som ellers i akademia må man alltid starte med en begrepsavklaring. Det hjelper konferansier Aslak Borgersrud oss med i en samtale med professor Elisabeth Ivarsflaten.

Deretter tar vi diskusjonen litt bredere og ser på hvordan populismen påvirker de gamle demokratiene i Europa. Ivarsflaten blir med også her og akkompagneres av historiker og Civita-rådgiver Bård Larsen og Claudia Chwalisz fra tenketanken Populus. Samtalen blir ledet av politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen.

Lahlum loser oss gjennom stortingsvalget
Før lunsj kommer det som for mange er et høydepunkt på konferansen, nemlig Hans Olav Lahlum. Han skal holde et foredrag om stortingsvalget i et historisk perspektiv, selvsagt med populistiske øyne. Deretter tar vi lunsj med god samvittighet, levert av brødmagikerne i Godt Brød.

Etter lunsj tar vi diskusjonen om flyktningkrisen. Brukes flyktninger som et retorisk våpen? Jens Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon diskuterer dette med nevnte Lahlum og Bård Larsen fra retorikk-samtalen.

Fake news og Pippa Norris
Dagen avsluttes med driverne og konsekvensene av populisme. Først med en samtale om fake news og kommentarfeltene med ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum og forfatter og journalist Øyvind Strømmen.

Som en gigantisk prikk over i-en avslutter ingen ringere enn Harvard-professor og Sampol-guru Pippa Norris dag 1 av konferansen med foredraget «The rise of populism and the threat to liberal democracy».

Se detaljert program for hele konferansen her!