Sampolkonferansen 2015

Sampolkonferansen er en uavhengig fagkonferanse som arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL) ved Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål.

Årets tema

Temaet for Sampolkonferansen 2015 er Kapitalisme: utfordringene ved økonomisk ulikhet i moderne demokratier. Temaets omfang gir mulighet for stor variasjon i debatter og foredrag rundt spørsmålet om voksende ulikhet i den vestlige verden. Under konferansen vil kapitalismens rolle i det moderne demokratiet bli debattert og belyst. Normative og empiriske spørsmål ved dette økonomiske systemet vil også bli drøftet. Hvilke utfordringer og muligheter skaper et slikt system, og er økonomisk ulikhet uunngåelig? Konferansen vil foregå over to dager, og foredragsholdere og debattanter vil belyse temaet fra et internasjonalt og nasjonalt perspektiv.

Konsekvenser av økonomisk ulikhet

Kapitalen i det 21. Århundre av Thomas Piketty har vakt oppsikt siden utgivelsen i 2013, og den nå kjente likningen r > g setter grunntonen for debatten. Hvilke konsekvenser vil det ha hvis avkastning på kapital (r) vokser raskere enn den generelle økonomiske veksten (g)? Dersom den økonomiske ulikheten i et samfunn blir for stor, kan det tenkes at sosial mobilitet og demokratisk kontroll svekkes. Hvilke reformer, om noen, bør gjennomføres for at kapitalismen igjen skal skape vekst for folk flest? Utfordringene knyttet til disse spørsmålene vil våre gjester belyse gjennom foredrag og diskusjon.

Hva skjer med velferdsstaten?

Konferansen vil også ha et nasjonalt fokus. Den skandinaviske velferdsmodellen har gjort Norge til et av verdens mest egalitære samfunn. Er grunnlaget for denne velferdsmodellen særegent for Skandinavia, eller er det mulig å implementere denne modellen i samfunn med andre økonomiske og kulturelle utgangspunkt?

Som følge av finanskrisen kutter mange europeiske stater i velferdsgodene. Også vår nasjonale økonomi opplever effekten av krisen i større grad, og den norske velferdsmodellen er under økende press. En viktig debatt vil være i hvilken grad velferdsstaten klarer å stå imot de globale økonomiske trender. Vil Norge klare å ivareta det egalitære idealet i en verden med stadig mer økonomisk ulikhet, eller må velferdsmodellen reformeres og reduseres?

Bred faglig og politisk debatt

Dette er spørsmål med klar ideologisk brodd. Derfor vil vi invitere nasjonale og internasjonale forskere og akademikere, samt samfunnsdebattanter og politikere fra den norske høyre- og venstresiden, for å få en bredest mulig faglig og politisk debatt. Vi ønsker, kort sagt, å diskutere hvordan vi som samfunn skal og bør forholde oss til eventuelt økende økonomisk ulikhet.


Følg oss på FacebookTwitter og Instagram for siste nytt!