Sampolkonferansen 2017

Sampolkonferansen er en uavhengig fagkonferanse som arrangeres av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk (SAMPOL) ved Universitetet i Bergen. Siden oppstarten i 1985 skapt en levende debattarena som har rettet søkelys mot viktige og aktuelle samfunnsspørsmål.

Årets tema

Populisme er i fokus når Sampolkonferansen går av stabelen 5. og 6. oktober 2017. Selv om populismen har lange røtter, har man den siste tiden sett en klar oppblomstring av populistisk retorikk som spiller på et opprør av folket mot de etablerte elitene. Hvilke konsekvenser kan det få for verden slik vi kjenner den i dag?

Europa går en usikker tid i møte når oppslutningen til populistiske partier øker, kanskje vil Frankrike få sin første høyrepopulistiske president ved valget i 2017? Populismen har også gjort seg gjeldende i USA, med Donald Trump som nyvalgt President, og i Russland fortsetter det nasjonalist populistiske partiet til Putin å regjere. Er vi på vei inn i en ny tid hvor populistisk propaganda vil kjennetegne mellomstatlige relasjoner?

For å belyse disse spørsmålene vil Sampolkonferansen samle kjente akademikere og andre relevante aktører til to dager hvor populisme står i fokus. Få med deg Sampolkonferansen 5. og 6. oktober 2017 i Universitetsaulaen i Bergen!


Følg oss på FacebookTwitter og Instagram for siste nytt!